img-responsive
23. Okt 2017
Dani polja krompira HZPC, Agro-mobil doo, Belchim, Tradeagro doo

U Guči je 01. Septembra 2017. godine održan skup pod nazivom Dani polja krompira. Na danima polja predstavljene su 32 HZPC sorte krompira posađene na oglednom polju nedaleko od Guče. Belchim je predstavio najnovija rešenja u zaštiti useva krompira od bolesti i štetočina, Tradeagro doo je obezbedio neophodna sredstva za ishranu useva (starteri, biostimulacija, mikroelementi... Tradeagro). Više od 250 proizvođača, distributera, predstavnika lokalnih i nacionalnih media i ljudi iz sveta krompira okupilo se u prostorijama Agro-mobil- a u Guči (Vranjica) kako bi na licu mesta videli novosti u proizvodnji, zaštiti i ishrani krompira.

Sortni ogled HZPC sorata je rađen po tehnologiji i preporukama stručnjaka iz svih firmi partnera koje su učestvovale u organizaciji dana polja. Sorte na ogledu bile su raspoređene po ranostasnosti, a tokom vegetacije vodilo se računa o različitim aspektima svih sorata, vodeći računa o njihovoj nameni.

U grupi ranih sorata Colomba se izdvojila, kako prinosom tako i eksternim kvalitetom. Colomba formira minimum 10 krtola po biljci, sazreva već nakon 75 dana i veoma je pogodna za rano vađenje. Od potencijalno novih ranih sorata, sorta Sunita se izdvojila, kao prvo rana sorta sa izrazito žutom bojom mesa, veoma pravilnim i lepim krtolama, visokim tržišnim prinosom. Sunita ima dobar nivo suve materije, pa se može i skladištiti.

Kod srednje ranih sorata, Sunred i Hermosa dali su najveći prinos. Sunred je srednje rana crvena sorta, zameće u proseku 6-8 veoma krupnih krtola po biljci. Hermosa je kod belih sorata dala najveći prinos u celom ogledu, krtole su veoma krupne, savršenog oblika.


 


Fortus, Evora, Memphis, Morgana, Lucinda, Sylvana i Joly su sorte srednje i srednje kasne stasnosti koje su dale visok prinos, takođe su pokazale i dobru otpornost na visoke temperature. Krtole su pravilnog oblika, bez prorastanja i pucanja.
Kod kasnih sorata namenjenih za lager i kasnu prodaju, Sifra i Rosi su se izdvojile ne samo visokim prinosom već i dobrom distribucijom krtola.

U segmentu sorata namenjenih za prepradu u čips, Taurus i Crisps4all dale su dobar rezultat. Sorta Taurus zameće u proseku 10 krtola po biljci, laka je za gajenje čak i u uslovima limitiranog navodnjavanja.

Organizacija dana polja, svakako će se nastaviti i u narednim godinama, zaključak je organizatora.