HZPC - S

HZPC-S doo Guča je generalni zastupnik holandske firme HZPC Holland za teritoriju Srbije. Uvoz i distribucija HZPC sorata za teritoriju Srbije je osnovna delatnost firme. Registracija novih sorata odvija se u saradnji sa kolegama iz Holandije, nakon ispitivanja na oglednim poljima u različitim klimatima Srbije.

Promocija sorata, kao i jasne instrukcije za gajenje rezultat su višegodišnjih ispitivanja na oglednim poljima u Srbiji i okruženju. Na tržištu Srbije promovišemo više od 30 HZPC sorata. HZPC-S doo u vlasništvu je porodice Vukićević iz Guče.  > www.agromobil.com

HZPC

HZPC je holandska kompanija, svetski lider u razvoju novih sorata, proizvodnji i prodaji semenskog krompira, kao i razvoju konceptualnih proizvoda (www.solentum.com). Naši selekcioneri stvaraju sorte krompira koje zadovoljavaju potrebe lokalnih trišta širom Planete. Zajedno sa HZPC-om, lokalni proizvođači krompira mogu da daju dinamične odgovore na potrebe kupaca u različitim tržišnim segmentima, tradicionalni, retail, prerada u čips i pomfrit, ljušteni i blanširani proizvodi.


HZPC kao međunarodna kompanija sa više od sto godina iskustva na polju krompira, ima 370 zaposlenih u 19 zemalja. 80% proizvodnje semenskog krompira u Holandiji izvozi se u preko 80 zemalja. HZPC poseduje modernu selekcionersku stanicu u holandskom mestu Metslawier u kojoj se vrši selekcija i razvoj sorata za različite klimate i različite tržišne sektore. Svake godine se novi klonovi i sorte šalju na ogledna polja širom planete na kojima se ispituju sve važne karakteristike sorata. Znanje i iskustva sa oglednih polja prenose se do krajnjih potrošača u cilju pronalaženja sorte koja će odgovarati potrebama i zahtevima lokalnog tržišta.


HZPC ima portfolio od preko 90 različitih sorata krompira raspoređenih u različite tržišne sektore, TRADITIONAL, RETAIL FRESH, CRISPS, FRENCH FRIES, ORGANIC, PEELED.
HZPC

Edisonweg 5, 8501 XG Joure
Phone: +31 (0)513 48 98 88 • E-mail: info@hzpc.com