ALVERSTONE RUSSET
 • Dobra suva materija
 • Pogodan za QSR
 • Konzistentno niski šećeri
 • Veoma hrskava tekstura
 • PCN rezistentnost na Pa2 i Pa3
 • Pogodan za dugo skladištenje
KARAKTERISTIKE:
 • Ranostasnost: 60 Srednje kasna
 • Prinos: 107 Visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne / Izduženo ovalne
 • Broj krtola: 12-14
 • Boja mesa nakon kuvanja: Belo
 • Boja pokožice: Braon = russet
 • Period mirovanja klice: 55 medium
 • Nicanje: 55 Sporo
 • Osetljivost na Metribuzin: 50 Osetljiv
 • Razvoj habitusa: 70 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 10 Blago osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 22,7% / 16,7%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 420 / 1,091
 • Prstenasta pegavost: 55 Osetljiva
 • Plamenjača lista: 40 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 67 Blago osetljiva
 • Obična krastavost: 60 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 50 Osetljiva
 • PVY: 55 Osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1 8 9
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 8 5 5 5
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Krupnoća Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 45.000 30 25 cm
35 /50 36.000 37 31 cm
50 /60 cut seed 40.000 33 28 cm
 • Dubina sadnje: standardno
 • Za precizno računanje proveritti broj krtola.
Đubrivo
 • Količine đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 275 kg N/ha uključujući i sadržaj u zemljištu.
 • Primeniti 2/3 pre/tokom sadnje, 1/3 kao top dressing.
 • Kalijum i fosfor u standardnim dozama.
 • Mangan i magnezijum doprineće snažnijem porastu i uticaće na period vegetacije.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • Pre sadnje aklmatizovati seme na lokalne uslove.
 • ALVERSTONE RUSSET raguje dobro na sečenje vecih krtola. Optilni rezultati 3-4 nedelje pre sadnje.
 • Na osetljivim zemljištima primeniti nematicid.
 • Naklijavanje nije neophodno, ALVERSTONE RUSSET se može saditi sa malim klicama(white buds).
 • Krtole rastu duboko u banku.
 • Tretirati protiv Rhizoctonia-e na osetljivim zemljištima.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je sporo i ujednačeno uz snažan razvoj nadzemnog dela biljke.
 • ALVERSTONE RUSSET dobro pokriva zemlju lisnom masom.
 • ALVERSTONE RUSSET raste duboko u banku.
 • ALVERSTONE RUSSET je osetljiv na metribuzin, pre i posle nicanja.
 • Redovno i preventivno koristiti fungicide.
 • ALVERSTONE RUSSET je osetljiv na Alternaria-u. Početi sa tretmanima tokom cvetanja.
Desikacija i vađenje
 • Pre desikacije, usev treba da je sazrelio.
 • Krtole rastu krupne. Oprez prilikom vađenja i manipulacije.
Skladištenje
 • Nakon vađenja zalečiti ranice.
 • Skladištiti na stabilnih 7 °C.
 • U prvoj aplikaciji koristiti najveću dozu inhibitora klijanja.
 • Za dugo skladištenje koristiti inhibitore klijanja.