CAMELIA
 • Pravilna veličina i oblik krtola
 • Visok prinos
 • Sorta pogodna za više namena
 • Otporna na krastavost
 • Pogodna za dugo skladištenje
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: AB – Tvrdo
 • Ranostasnost: 68 Srednje rana
 • Prinos: 109 Visok
 • Krupnoća krtola: 83 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 103 veoma dugačak
 • Nicanje: Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 79 Osetljiv
 • Habitus: 75 Dobar
 • Unutrašnje modrice: Blago osetljiv
 • Poremećaj malog krompira: Nije osetljiv
 • Suva materija/Skrob: 18,2 % / 12,4%
 • Masa ispod vode / Specifična težina: 329 / 1,07
 • Prstenasta pegavost: 99 Otporna
 • Plamenjača lista: 57 Blago osetljiva
 • Plamenjača krtole: 71 Blago osetljiva
 • Alternaria: 70 Blago osetljiva
 • Obična krastavost: 65 Dosta otporna
 • Prašna krastavost: 63 Dosta otporna
 • PVY: 97 Osetljiv
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9  4    
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 10 5 5 1
PCN otpornost


Bolest krtole

GUSTINA SADNJE:
      Tržište 40 - 70mm Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 47.500 28 23 cm
35 /50 42.000 32 26 cm
50 /55 37.000 36 30 cm
 • Dubina sadnje: standardno
 • Uvek proveriti broj krtola za precizno računanje.
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (170-210kg N/ha).
 • Fosfor i kalijum u standardnim količinama.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • Camelia ima dug period mirovanja klice.
 • Ne skladištiti seme na temperature nižoj od 5c.
 • Naklijale krtole će ubrzati razvoj biljke.
 • Pre sadnje aklimatizovati seme na lokalne uslove, zagrevanje semena 3 nedelje, saditi sa malim klicama.
 • Može se gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Savetuje se tretman krtola/zemljišta protiv Rhizoctonia-e, srebrne krastavosti i drugih zemljišnih bolest.
 • Azoxystrobine, Penmcycuron i Flutolanil daju dobre rezultate.
 • Formirati pravilan banak kako bi se izbegla pojava zelenih krtola.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je brzo i ujednačeno sa veoma dobrim razvojem nadzemnog dela biljke.
 • Upotreba metribuzin-a preporučuje se pre nicanja, nakon nicanja koristiti niže doze uz obaveznu primenu biostimulatora.
 • Redovno i preventivno koristiti fungicide.
Desikacija i vađenje
 • Oprez prilikom vađenja, Camelia proizvodi krupne krtole.
 • Period od desikacije do vađenja, 3 nedelje.
Skladištenje
 • Uz pravilno skladištenje, Camelia je pogodna za dugo skladištenje bez upotrebe inhibitora klijanja.
 • Temperatura skladištenja 4c, dnevno obaranje temperature 0,5-0,7c.
 • Redovno ventiliranje je neophodno kako bi se izbegla akumulacija CO2.