img-responsive
11. Apr 2020
PROIZVODNJA KROMPIRA - ISHRANA/ĐUBRENJE KROMPIRA - UVOD

Jedino zdrave biljke krompira mogu izneti visoke prinose dobrog kvaliteta. Za zdrav usev neophodna je balansirana ishrana tokom cele vegetacije. Nutriente možemo razvrstati u tri grupe, makro, mezo i mikro elementi. Makro elementi su azot, fosfor i kalijum, mezo elementi su kalcijum, magnezijum i sumpor, dok svi ostali elementi spadaju u mikro elemente. Disbalansi u ishrani događaju se usled nedostatka/suviška nekog elementa, usled antagonizama između elemenata u zemljištu ili unutar same biljke. Takođe PH vrednost kao i vlažnost zemljišta igraju veoma značajnu ulogu u dostupnosti hraniva. 

Biljke će biti oslabljene usled nedostatka nekog nutrijenta. Kao rezultat nedostatka biljke će biti puno ranjivije na oštećenja nastala usled infekcije različitih biljnih patogena. Za pravilan rast i razvoj, biljka treba minimum 16 različitih elemenata. Neki su deo važnih gradivnih elemenata biljnih ćelija, drugi su vitalni za enzimatske procese poput metabolizma biljke, transfera energije i održavanje turgora. Ugljenik i kiseonik se uglavnom apsorbuju preko atmosfere, dok se ostali esencijalni elementi (mikro, makro, mezo elementi) uglavnom usvajaju preko korena iz zemljišnog rastvora. Takođe se elementi mogu usvajati i preko lista primenom folijarnih đubriva.

Vađenjem useva iz zemljišta se iznose nutrijenti. Uglavnom se nadoknadjuju makro elementi, dok se po pravilu manja pažnja poklanja mikro elementima. U zavisnosti od raznih faktora, poput tipa zemljišta, vremenskih uslova i sl neki od mikro elemenata su trenutno ili trajno nedostupni za biljku.

Simptomi nedostataka nutrijenata često se mogu detektovati vizuelnim pregledom. Vizuelni pregled je važan kako bi se utvrdila opšta kondicija useva. Nažalost simptomi nedostataka postaju vidljivi u momentu kada je šteta već načinjena i može biti kasno za eventualnu reakciju.  Kod vizuelnog pregleda treba se pridržavati nekih osnovnih smernica. Nedostatak azota, kalijuma i magnezijuma inicijalno se manifestuje na starijim listovima, dok se nedostatak mangana, kalcijuma, gvožđa i sumpora prvo pojavljuje u mlađim listovima. Neki simptomi zaraze virusima mogu se lako pomešati sa simptomima nedostatka mangana, cinka ili čak sa suviškom nekih mikroelemenata.

Generalno, simptomi nedostataka se uglavnom manifestuju usled trajnog nedostatka nekog elementa. U tom momentu je šteta već načinjena i korekcijom ćemo eventualno smanjiti štetu koja je već nastala. Potrebno je poznavati zemljište, redovno raditi analize na prisustvo makro i mikro elemenata i delovati preventivno.

Tekst preuzet i preveden iz knjige POTATO DISEASES , diseases, pests and defects, autori A. Mulder i L.J. Turkensteen