img-responsive
12. Apr 2020
Proizvodnja krompira - Magnezijum

Simptomi nedostatka magnezijuma mogu se pojaviti na raznim tipovima zemljišta. Naročito na lakim, kiselim zemljištima. Uglavnom su rezultat niskog sadržaja magnezijuma u zemljištu ili niskoj dostupnosti ovog elementa. Višak kalijuma smanjiće usvajanje magnezijuma od strane biljke. Različite sorte krompira imaju različite potrebe za magnezijumom. Takođe, kod niskog sadržaja azota dostupnog za biljku, simptomi nedostatka magnezijuma se mogu pojaviti. Kada u zemljištu imamo previše magnezijuma, usporava se usvajanje kalcijuma i kalijuma,

Magnezijum je važna komponenta hlorofila, stoga je važan u procesu fotosinteze. Kao deo ribozoma učestvuje u sintezi proteina. Magnezijum učestvuje u mnogim životnim procesima.

Magnezijum je veoma pokretljiv unutar biljke. U slučaju nedostatka, kreće se iz starijih a mlađim listovima biljke, stoga se može zakljuliti da se simptomi pojavljuju prvo u donjim/starijim listovima.

Kod nedostatka magnezijuma, biljke su oslabljene i podložnije bolestima (Verticilium i Alternaria).

Karakteristični simptomi nedostatka magnezijuma su svetlo zeleni centralni delovi starijih listova, nakon čega dolazi do pojave tamnih fleka na istim mestima, što je uvod u prerano uginuće biljke.

Deficit magnezijuma može se nadoknaditi folijarnim tretmanima. Tretmane obaviti u ranoj fazi razvoje biljke, pred zatvaranje, ili nakon pojave prvih simptoma. Djubriva na bazi magnezijuma su magnezijum sulfat, magnezijum nitrat, fosfit magnezijuma(Systamag), magnezijum u obliku suspenzije, helata… 

 Tekst preuzet i preveden iz knjige POTATO DISEASES, diseases, pests and defects, A. Mulder L.J. Turkensteen