KENNEBEC
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Dobar sadržaj suve materije
 • Višenamenska sorta
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja B – Blago brašnjav
 • Ranostasnost: 61 Srednje kasna
 • Prinos: 103 Prilično visok
 • Veličina krtola: 87 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Okruglo ovalne / Ovalne
 • Broj krtola: 6-8
 • Boja mesa nakon kuvanja: Bela
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 72 Dugačak
 • Nicanje 75 Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 65 Osetljiv
 • Razvoj habitusa: 78 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 14 Prilično osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 88 Nije osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 21,7% / 15,8%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 400 /1,086
 • Prstenasta pegavost: 63 Blago osetljiv
 • Plamenjača lista: 54 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 66 Blago osetljiv
 • Obična krastavost: 45 Veoma osetljiv
 • Prašna krastavost: 42 Veoma osetljiv
 • PVY: 43 Veoma osetljiv
 • Yntn tolerancija krtole: 94 Blago osetljiv
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 2 1 3 2
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 2
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 65.000 21 17 cm
35 /50 54.000 25 21 cm
50 /60 46.000 29 24 cm
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 250 kg N/ha uključujući sadržaj u zemljištu.
 • Na zemljištima siromašnim sa kalijumom, primeniti đubrivo na bazi kalijuma pred cvetanje, kako bi se povećala otpornost na pojavu modrica tokom vađenja.
 • Fosfor u standardnim količinama.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • KENNEBEC ima dugačak period mirovanja klice.
 • Pre sadnje, seme treba izvaiti iz hladnjače.
 • Najbolji rezultati postižu se na lakšim zemljištima.
 • Izbegavati zemljišta sa rizikom od pojave krastavosti.
 • Dobro formiran banak je neophodan kako bi se izbegle zelene krtole.
 • Poželjno je naklijavanje, kako bi biljka brže napredovala.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je ravnomerno uz kasniji dobar razvoj nadzemmnog dela biljke.
 • Redovno i preventivno koristiti fungicide.
 • U drugom delu vegetacije koristiti funngicide sa efektom na plamenjaču krtola.
 • Obavezno su preventivni tretmani u borbi protiv plamenjače.
Desikacija i vađenje
 • Pre vađenja, pokožica treba da je potpuno sazrelila.
 • KENNEBEC je osetljiv na pojavu modrica. Oprez tokom vađenja i skladištenja.
 • Kako bi se izbegla infekcija Fusarium-om, voditi računa na oštećenja tokom vađenja.
 • Krtole rastu velike. Vaditi i skladištiti sa pažnjom kako bi se izbegla oštećenja.
Skladištenje
 • KENNEBEC se može dugo skladištiti.
 • Skladištiti na stabilnih 8 °C.
 • Niže temperature skladištenja rezultovaće povišenim šećerima.
 • ventilirati redovno i kratkotrajno, radi prevencije akummulacije CO2.
 • KENNEBEC ima dugačku dormantnost, pa se za dugo skladištenje može koristiti niža doza inhibitora klijanja.