TAURUS
 • Veoma otporna sorta
 • Dobar prinos
 • Široka adaptacija
 • Otporna na sušu i visoke temperature
 • Dobro se skladišti
KARAKTERISTIKE:
 • Ranostasnost: 64 Srednje kasna
 • Prinos: 98 Visok
 • Veličina krtola: 79 Srednje
 • Oblik krtola: Okrugli / Okruglo ovalni
 • Broj krtola: 9 - 11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Plodovi Nekoliko
 • Period mirovanja klice: 81 Dug
 • Nicanje: 64 Sporo
 • Osetljivost na Metribuzin: 70 Blago osetljiva
 • Razvoj habitusa: 76 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 27 Veoma osetljiva
 • Poremećaj malog krompira 78 Blago osetljiva
 • Suva materija / Skrob: 23,3% / 17,4%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 433 / 1,094
 • Prstenasta pegavost: 65 Blago osetljiva
 • Plamenjača lista: 70 Prilično otporna
 • Plamenjača krtole: 85 Otporna
 • Obična krastavost: 58 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 66 Blago osetljiva
 • PVY: 63 Blago osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9 6
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 3 3 3 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 65.000 21 17 cm
35 /45 54.000 25 21 cm
35 /50 50.000 27 22 cm
45 /55 42.000 32 26 cm
35 /55 44.000 30 25 cm
50 / 60 sečeno seme 44.000 30 25 cm
 • Dubina sadnje: standardno
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoiti analizi zemljišta.
 • Azot (N): 90% u poređenju sa drugim srednje ranim sortama.
 • 2/3 pre/tokom sadnje, 1/3 kao top dressing.
 • Prva prihrana odmah nakon zametanja krtola.
 • Aplicirati Kalijum pre cvetanja kako bi se smanjila kasnija oštećenja tokom vađenja.
 • Fosfor u standardnim dozama.
 • TAURUS je osetljiv na nedostatak Magnezijuma, redovno aplicirati mikroelemente.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • TAURUS ima dug period mirovanja klice.
 • Apikalna dominantnost klice je prilično velika.
 • Pre sadnje, seme treba aklimatizovati na lokalne uslove.
 • Ne skladištiti seme ispod 5°C. Pre sadnje zagrejati seme.
 • U prisustvu apikalne klice, treba je ukloniti i saditi sa malim klicama (white buds).
 • Uvek tretirati seme TAURUS-a i zemljište protiv Rhizoctonie.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je sporo, kasnije se biljka dobro razvija.
 • TAURUS ima dobru otpornost na sušu.
 • TAURUS ima dosta dobu otpornost na plamenjaču (Phytophthora).
 • TAURUS je osetljiva na Alternariu. Početi sa tretmanima u cvetanju.
Desikacija i vađenje
 • Biljka treba da je zrela pre desikacije.
 • Krtole rastu velike. Radi prevencije oštećenja, vađenje i skladištenje obaviti sa pažnjom.
 • TAURUS je osetljiv na pojavu modrica tokom vađenja. Obratiti pažnju tokom vađenja kako bi se izbegla mehančka oštećenja.
Skladištenje
 • TAURUS ima dug period mirovanja klice i dobro se skladišti.
 • Obratiti pažnju na period zalečivanja rana od vađenja.
 • Skladištiti na 8°C.
 • Ventilirati redovno i kratko, radi prevencije akumulacije CO2.
 • TAURUS ima dug period mirovanja klice, količina inhibitora klijanja se može smanjiti za dugo skladištenje.