INNOVATOR
 • Krupne krtole
 • Uvek visok nivo kvaliteta prženja
 • Pogodan za QSR
 • Specifikacija dužine
 • Otpornost na nematode
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja B - Blago brašnjav
 • Ranostasnost: 68 Srednje rana
 • Prinos: 91 Dobar
 • Veličina krtola: 83 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne / Izduženo ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuto
 • Boja pokožice: Braon = russet
 • Plodova Nekoliko
 • Period mirovanja klice: 64 Srednji
 • Nicanje: 72 Normal
 • Osetljivost na Metribuzin: 33 Osetljiv
 • Razvoj habitusa: 72 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 12 Prilično osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 90 Nije osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 20,7% / 14,9%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 381 / 1,082
 • Prstenasta pegavost: 41 Osetljiva
 • Plamenjača lista: 37 Veoma osetljiva
 • Plamenjača krtole: 66 Blago osetljiva
 • Alternaria 55 Osetljiv
 • Obična krastavost: 64 Blago osetljiv
 • Prašna krastavost: 63 Blago osetljiv
 • PVY: 27 Veoma osetljiv
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 2 1 8 9
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 2 q
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 55.000 24 20 cm
35 /45 44.000 30 25 cm
35 /50 40.000 33 28 cm
45 /50 38.000 35 29 cm
50 /60 34.000 39 33 cm
50 /60 sečeno seme 40.000 33 28 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
Đubrenje
 • Primeniti 2/3 pre/tokom sadnje, 1/3 kao top dressing.
 • Azot (N): 120% u porđenju sa drugim srednje ranim sortama.
 • Kallijum ne aplicirati kasno, kako ne bi došlo do nižeg sadržaja suve materije.
 • Preporučuje se visok nivo fosfora kako bi se korenov sistem dobro razvio.
 • INNOVATOR je osetljiv na nedostatke mikroelemenata.
 • Održavati biljku vitalnom.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • INNOVATOR ima standardni period mirovanja klice.
 • Pre sadnje seme treba izvaditi iz hladnjače.
 • INNOVATOR reguje povoljno na sečenje većih krtola. Sečenje obaviti 3-4 nedelje pre sadnje.
 • Uvek tretirati seme INNOVATOR-a protiv Rhizoctonia-e.
 • Izbegavati sadnju u hladno zemljište.
 • Na osetljivim zemljištima, primeniti nematicid.
 • Naklijavanje nije neophodno, INNOVATOR se može saditi sa malimm klicama (white buds).
Tokom vegetacije
 • INNOVATOR je osetljiv na metribuzin, pre i posle nicanja.
 • Preporučuje se navodnjavanje u uslovima suše.
 • INNOVATOR je osetljiv na Alternaria-u. Početi sa tretmanima tokom cvetanja.
Desikacija i vađenje
 • ako se koristi melaine hydrazyde, aplicirati kada je najmanja krtola 28 mm, a biljka još zelena.
 • Optimalno vreme od desikacije do vađenja obezbediće formiranu pokožicu.
 • INNOVATOR je blago osetljiv na pojavu modrica. Oprez prilikom vađenja i manipulacije.
Skladištenje
 • obratiti pažnju na period zalečivanja rana od vađenja.
 • Skladištiti na 7 °C.
 • Redovno i kratkotrajno ventilirati, radi prevencije akummulacije CO2.
 • Obezbediti 6-8 pre aplikacije inhibitora klijanja.
 • Najveću dozu inhibitora klijanja koristiti tokom prve aplikacije.
 • Za dugo skladištenje, koristiti inhibitore klijanja.