DESIREE
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Široka adaptaija
 • Dobra suva materija
 • Dobro se skladišti
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja B - blago brašnjav
 • Ranostasnost: 57Srednje kasna
 • Prinos: 106 Visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne / Izduženo ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Crvena
 • Plodovi Nekoliko
 • Period mirovanja klice: 63 Srednji
 • Nicanje: 74 Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 60 Sensitive
 • Razvoj habitusa: 76 Strong
 • Unutrašnje modrice: 15 Quite sensitive
 • Poremećaj malog krompira 88 Not sensitive
 • Suva materija / Skrob: 21,6% / 15,7%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 399 / 1,086
 • Prstenasta pegavost: 88 Veoma otporan
 • Plamenjača lista: 40 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 65 Blago osetljiva
 • Obična krastavost: 41 Veoma osetljiva
 • Prašna krastavost: 50 Osetljiva
 • PVY: 27 Veoma osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1 1 3 1
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Krupnoća Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 51.000 26 22 cm
35 /50 44.000 30 25 cm
50 /60 40.000 33 28 cm
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 100% u poređenju sa ostalim srednje kasnim sortama (indikacija 250 kg N uključujući sadržaj u zemljištu).
 • Kalijum i fosfor u standardnim dozama.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • Naklijavanje će poboljšati razvoj biljke.
 • Pre sadnje seme treba aklimatizovati na lokalne uslove.
 • Ukoniti apikalnu klicu i saditi sa malim klicama (white buds).
 • Izbegavati zemljišta sa visokim rizikom od prašne krastavosti.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je ujednačeno sa dobrim razvojem nadzemnog dela biljke.
 • Zemljište treba da je vlažno tokom zametanja krtola kako bI se izbegla pojava krastavosti.
 • Koristiti fungicide redovno i preventivno.
Desikacija i vađenje
 • DESIREE rano formira pokožicu i lako se odvaja od ostatka biljke.
 • pre desikacije, usev treba da je zreo.
 • DESIREE je blago osetljiv na pojavu modrica. Oprez prilikom vađenja i manipulacije.
 • Visok nivo suve materije i hladno vreme tokom vađenja povećaće rizik od pojave modrica.
Skladištenje
 • DESIREE ima standardan period mirovanja klice, za prvih par meseci dovoljno je ambijentalno skladište.
 • DESIREE se može dugo skladištiti.