EVORA
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Dobra adaptacija
 • Dobra suva materija
 • Otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 67 Srednje rana
 • Prinos: 109 Visok
 • Veličina krtola: 83 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Krem
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 74 Dug
 • Nicanje: 74 Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 72 Blago osetljiv
 • Razvoj habitusa: 75 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 7 Blago osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 25 Osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 18,9% / 13%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 343 / 1,073
 • Prstenasta pegavost: 91 Otporna
 • Plamenjača lista: 48 Osetljiv
 • Plamenjača krtole: 74 Blago osetljiv
 • Obična krastavost: 57 Blago osetljiv
 • Prašna krastavost: 5 Blago osetljiv
 • PVY: 15 Veoma osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 96 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1 1 3 3
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 3 3 3 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 47.500 28 23 cm
35 /50 42.000 32 26 cm
50 /60 37.000 36 30 cm
Đubrenje
 • Količine đubriva prilagoditi anallizi zemljišta.
 • Azot (N): 230 kg N/ha uključujući količine u zemljištu.
 • EVORA je osetljiva na nedostatak mikroelemenata.
 • Folijarna ishrana se može kombinovati zajedno sa fungicidima.
 • Aplicirati magnezijum pred cvetanje.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • EVORA ima relativno dug period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će pomoči biljci da se brže razvija.
 • Preporučuje se toplotni tretman kako bi se prekinulo mirovanje klice.
 • Uklanjanje klica će povećati rizik od pojave poremećaja malog krompira.
 • EVORA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Saditi u toplu zemlju, ne previše rano.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je normalno uz kasniji dobar razvoj nadzemnog dela biljke.
 • EVORA je osetljiva na Alternaria-u. Početi sa tretmanima u cvetanju.
 • Koristiti fungicide koji deluju na Alternaria solani i Alternaria alternata.
 • Redovno i preventivno koristiti funngicide.
Desikacija i vađenje
 • EVORA rano formira pokožicu i krtole se lako odvajaju od ostatka biljke.
 • Za glatku pokožicu, vađenje obaviti u optimalnom roku nakon desikacije.
 • Oštećenja nastala tokom vađenja povećaće rizik od infekcije Fusarium-a.
Skladištenje
 • Nakon vađenja zalečiti ranice na krtolama, EVORA je osetljiva na Fusarium.
 • Nakon vađenja osušiti i održavati suve uslove kao prevenciju srebrne krastavosti.
 • EVORA je blago osetljiva na Phoma-u and Fusarium.
 • Tokom skladištenja izbeći kondenzaciju.